Obowiązkowe ubezpieczenia w Niemczech

Przebywając na terenie Niemiec, można liczyć na bardzo profesjonalną i nowoczesną służbę zdrowia, jednak podobnie jak w większości państw zachodnich, do skorzystania z podstawowego zakresu opieki potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne. Poznaj niemieckie wymagania względem opieki zdrowotnej.

Niemiecki model ubezpieczenia zdrowotnego

Według rozmaitych statystyk, liczba nieubezpieczonych zdrowotnie osób w Niemczech wynosi od 80 do 120 tysięcy, a ustalenie dokładnej liczby osób nie posiadających tego uprawnienia jest trudne z uwagi na fakt, że nie odnotowuje się w statystykach urzędowych chociażby nielegalnych pracowników, imigrantów lub osób bezdomnych. Potrzeba posiadania takiego ubezpieczenia sprawia, że niektórzy są w stanie zaciągnąć nawet mały kredyt w Niemczech na pokrycie zakupu takiego pakietu w komercyjnej firmie ubezpieczeniowej.

Mimo tego, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w Niemczech, osoby mające najniższe dochody i samozatrudnione teoretycznie mogą nie wykupywać takiego ubezpieczenia. Wtedy przynajmniej podstawowe wydatki na usługi i produkty są pokrywane przez chorego czy pacjenta z własnej kieszeni – o ile więc najbardziej podstawowe konsultacje czy leki mogą być w zasięgu finansowym osoby nieubezpieczonej, o tyle każda poważniejsza hospitalizacja czy zabieg ratujący życie, dla osoby nieubezpieczonej może okazać się finansowo nie do przeskoczenia.

Ponieważ przepisy obowiązujące nie tylko w Niemczech nakazują lekarzom podejmowanie działań za każdym razem, gdy pacjent jest w potrzebie, nawet bez potwierdzenia jego statusu ubezpieczeniowego – pacjenci nie posiadający ubezpieczenia otrzymają pierwszą pomoc i dopiero po czasie będą musieli ponieść koszty z tytułu udzielonej im pomocy szpitalnej czy ratunkowej. Najgorszym możliwym rozwiązaniem dla człowieka posiadającego niskie dochody byłby kredyt w Niemczech zaciągnięty tylko i wyłącznie w celu pokrycia rachunku wystawionego przez szpital czy klinikę.

Pokrywanie miesięczne kosztów ubezpieczenia zdrowotnego u naszego zachodniego sąsiada jest więc o wiele bardziej racjonalne, aniżeli ryzykowanie jednorazową wizytą w szpitalu bądź karetce pogotowania, która zrujnuje i tak wątły budżet domowy. Tym bardziej, że rząd Niemiec wprowadził ustawowe regulacje cenowe, dzięki którym wszyscy ubezpieczyciele muszą mieć w swojej ofercie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w cenie nie przekraczającej 639 euro miesięcznie. Jest to pułap maksymalny, więc wiele firm ubezpieczeniowych, ale również banków komercyjnych, rywalizujących o klienta, wprowadza takie ubezpieczenie podstawowe do swoich zwykłych produktów, jako niedrogie rozszerzenie pakietu nabywanych usług.

Również w Polsce względnie łatwo o niedrogie ubezpieczenie zdrowotne nabyte wraz z rachunkiem bankowym czy umową na dostawę prądu – jako komplementarny produkt oferowany w formie promocyjnej. Teoretycznie więc z ubezpieczeniem się w podstawowym zakresie na terenie Niemiec problemu nie powinni mieć zarówno pracownicy zatrudnieni bez umowy o pracę jak i samozatrudnieni.

Kredyt w Niemczech na cele lecznicze może zrujnować – jak tego uniknąć

W Niemczech opieka medyczne w zakresie podstawowym jest względnie tania, ponieważ państwo refunduje wiele zabiegów i materiały medyczne nie kosztują tak wiele w kraju, który większość z nich, podobnie jak leków – jest w stanie wyprodukować z udziałem własnego przemysłu farmaceutycznego i opatrunkowego. Dlatego też osoby mające zatrudnienie w formie stałej – na umowę o pracę – nigdy nie muszą przejmować się kwestiami obsługi w szpitalach i przychodniach, tak długo jak ich pracodawca wypełnia swój obowiązek odprowadzania składek na to ubezpieczenie.

Ten profesjonalizm kadry medycznej, szeroka dostępność nowoczesnego sprzętu leczniczego oraz innowacyjne metody leczenia dostępne na wyciągnie ręki mogą być błogosławieństwem dla osób mających to podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, jednak to oznacza również względnie wysoki koszt opieki medycznej w chwili, kiedy wszystkie koszty hospitalizacji lub zabiegu pokryć trzeba z własnej kieszeni. Kredyt w Niemczech może okazać się również jedynym sposobem na to, aby uzyskać podstawowe ubezpieczenie w sytuacji, kiedy w minionych miesiącach lub latach omijało się ten obowiązek.