Co jest najlepszym motywatorem w sporcie?

Większość z nas wie, że uprawianie sportu daje wiele dobroczynnych efektów dla zdrowia, samopoczucia oraz wyglądu zewnętrznego. Jednak trudno jest wytrwać w swoich postanowieniach, dlatego trzeba stale motywować się do działania. Jest to zadanie do wykonania, wystarczy poznać kilka sposobów.

Sposoby motywowania się.

Najlepiej zacząć od postawienia sobie celu do osiągnięcia. Trzeba zapisać go na kartce, a następnie wypisać, w jaki sposób można osiągnąć ten cel. Ta kartka powinna zawisnąć w widocznym miejscu, po to, by móc ją czytać zawsze w momentach, gdy brakuje motywacji do pójścia na trening. Poza tym trzeba przypomnieć sobie, jakie emocje towarzyszyły podczas stawiania sobie tego celu. Można poprosić bliskich, aby w momencie braku chęci byli wsparciem i zmotywowali do działania. Warto przypominać sobie jakie uczucie towarzyszy zawsze podczas treningu i po jego zakończeniu. Dzięki temu chęć do ćwiczeń wzrasta. Powiedzenie o swoich postanowieniach i celach głośno, publicznie również jest motywujące do działania. Nikt nie lubi porażek, a wycofanie się z podjętego wyzwania jest klęską. Aby utrzymywać motywację na wysokim poziomie, warto czytać książki motywacyjne.

Co daje najlepsze efekty?

Wsparciem psychicznym oraz motywowaniem sportowców do działania zajmuje się psychologia sportu Książka na ten temat z pewnością pomoże w budowaniu motywacji. Motywację należy wzmacniać zawsze, nawet jeśli w danej chwili jest na wysokim poziomie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że motywacja jest na wysokim poziomie tylko jakiś czas, naturalnym zjawiskiem jest to, że spada. Dlatego właśnie sportowcy, którzy chcą osiągać wysokie wyniki w sporcie, korzystają z usług psychologów sportu oraz czytają regularnie książki motywacyjne. Sposoby motywacji powinny być dostosowane indywidualnie do każdego zawodnika, choć jest także praktykowane motywowanie całego zespołu. Kształtowanie motywacji powinno być uzależnione od wieku, rodzaju sportu, etapu szkolenia i osobowości sportowca. Tylko wtedy jest szansa na poprawę motywacji.