Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Zazwyczaj współpraca między pracodawcą i pracownikiem układa się gorzej lub lepiej. Niestety są również sytuację, w których pierwsza z wyżej wymienionych stron narusza prawa drugiej, co sprawia, że ta jak najszybciej chce zrezygnować z kontynuowania umowy. Kiedy i w jaki sposób pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy?

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy — co na to kodeks pracy?

Wiele osób w sytuacjach stresowych w pracy, które wynikają z ewidentnej winy pracodawcy, wpada w dość spore zakłopotanie. Poszukują oni pomocy w Internecie. Można to zauważyć choćby po częstotliwości wyszukiwania w Google takich fraz jak np. „kancelaria prawna Łódź„.

Warto wiedzieć, że takie sytuacje są regulowane przez prawo. Artykuł 55 Kodeksu pracy głosi, że pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracy w trybie natychmiastowym. Przepisu prawa przewidują, iż może to nastać w związku z pojawieniem się jednego z dwóch następujących przypadków:

  • pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że wykonywana pracą ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie, a pracodawcą mimo tego nie zmienił jego stanowiska pracy;
  • pracodawca dopłacił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków.

Orzeczenie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Według artykułu 55 Kodeksu pracy można wypowiedzieć umowę z winy pracodawcy w przypadku, w którym pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające negatywny wpływ wykonywanej pracy na jego stan zdrowia, a pracodawcą zignorował to i nie przeniósł go na inne stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym oraz nie naraża jego zdrowia — zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Jakich formalności powinien dopełnić pracownik, który postanowił wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy?

Trzeba pamiętać, iż każda czynność związana z nawiązywaniem lub rozwiązaniem umowy musi być zawarta na piśmie. Podobnie jest w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy. Pracownik powinien przygotować takie pismo i podać główny powód swojej decyzji.

Zwolnienie z winy pracodawcy nie powinno mieć miejsca po upływie jednego miesiąca od otrzymania przez pracownika wiadomości o okoliczności, która uzasadnia rozwiązanie umowy. Dla przykładu, w sytuacji, w której pracownik uzyska orzeczenie lekarskie dotyczące zakresu wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku, a pracodawcą takie pismo zlekceważy, pracownik może złożyć wypowiedzenie z winy pracodawcy w czasie jednego miesiąca. Pracodawca powinien podporządkować się takiemu postanowieniu s czasie wskazanym na orzeczeniu. Jeśli tego nie zrobi lub nastąpi to w późniejszym terminie, grożą mi spore konsekwencje.