Jak działają sądy i prawnicy w dobie koronawirusa?

Z powodu pandemii koronawirusa w wielu sektorach życia społecznego i publicznego wprowadzono liczne obostrzenia. Nie ominęły one pracy sądów i prawników, którzy mimo wszystko wcale nie mają mniej pracy niż wcześniej. Jak wygląda aktualnie praca sądów i prawników?

Rozprawy zostały wstrzymane, a spraw wciąż przybywa.

Wraz z początkiem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, sądy wstrzymały swoją pracę- rozprawy nie odbywały się w wyznaczonych terminach, a pracownicy sądów wyznaczali nowe terminy. W życie weszła nowela, która wstrzymała bieg terminów sądowych i procesowych, ale nie we wszystkich sprawach- wiele spraw rodzinnych i opiekuńczych toczyło się dalej. Jednak korespondencja cały czas wpływała do sądów, a to oznacza, że pracy wcale nie było mniej. Dzięki tarczy antykryzysowej weszły w życie nowe zasady pracy sądów, które umożliwiają prowadzenie rozpraw w trybie jawnym.

Rozprawy na odległość? Czy to możliwe?

W życie weszły przepisy, które umożliwiają przeprowadzanie rozpraw w trybie online- w sprawach cywilnych, i karnych, i to również z miejsca innego niż sąd. Poza tym sądy zmieniły organizację swojej pracy. Na salach sądowych może przebywać mniej osób postronnych, obowiązuje zakaz wstępu do budynków sądów osób innych niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub też wykazujących inną potrzebę.

Prezesi sądów mają prawo wydać zarządzenie uniemożliwiające lub ograniczające dostęp publiczności do sal rozpraw. Część sądów zastrzegło możliwość ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu publiczności do sal rozpraw, w sytuacji, gdy ilość osób w budynku sądu przekroczyłaby określone normy. W niektórych sądach wejście na salę rozpraw jest uzależnione od decyzji przewodniczącego składu orzekającego, przy uwzględnieniu wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz spełnieniu wymogów sanitarnych. Niestety trudno jest znaleźć informacje, w których sądach są wprowadzone poszczególne rozporządzenia- każdy z sądów wprowadza własne odmienne zasady udziału publiczności, które niejednokrotnie nie są precyzyjne. W wielu przypadkach należy zgłosić chęć udziału w posiedzeniu lub rozprawie sądowej. Niektóre sądy udostępniają listy osób uprawnionych do wstępu do budynku.

Czy w czasie epidemii można liczyć na pomoc prawnika?

Adwokaci z pewnością odczuli skutki epidemii- rozprawy nie odbywały się, więc pracy było mniej. Jednak badania wykazały, że niektórzy adwokaci pracowali prawie normalnie i nie odczuli skutków kryzysu. W każdym razie, klienci cały czas mają możliwość zasięgać porad prawnych i korzystać z pomocy adwokatów, niezależnie od stanu epidemii. Wszelkie sprawy można załatwiać zdalnie- poprzez drogę mailową, pocztową lub telefoniczną. Po wprowadzeniu przepisów zawartych w tarczy antykryzysowej adwokaci mogą pracować prawie normalnie, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Aby znaleźć adwokata w Łodzi, czy innym dużym mieście, wystarczy wpisać w Google np. adwokat łódź, a ofert będzie bez liku. Na początku epidemii adwokaci starali się pracować na kopiach dokumentów, a gdy był potrzebny oryginał do dyspozycji była poczta polska. Obecnie adwokaci spodziewają się wielu odwołań związanych z nałożonymi karami za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny.