Operacja stawu biodrowego – co warto wiedzieć nim trafisz do szpitala

nakładka na sedes po operacji biodra

Przyjęcie do szpitala jest zaplanowane na podstawie skierowania otrzymanego z poradni ortopedycznej i odbywa się w określonym dniu na dzień przed lub w dniu operacji. Zazwyczaj taki pobyt trwa pięć dni. Co jeszcze warto wiedzieć o operacji stawu biodrowego przed trafieniem do szpitala?

Jak wygląda cały proces przyjęcia do szpitala w przypadku operacji stawu biodrowego?

Przed udaniem się do szpitala na operację stawu biodrowego, warto wiedzieć, jak to wszystko się odbywa. Cały proces składa się z 6 następujących etapów:

  • Badanie ortopedyczne – na początku pobytu, po przyjęciu pacjent odbywa badania ortopedyczne. Ortopeda bada oraz analizuje dokumentację medyczną pacjenta, dokonuje wywiadu, a następnie weryfikuje określony wcześniej w poradni ortopedycznej plan leczenia. Pacjent otrzymuje od lekarza ponownie zalecenia i informacje dotyczące proponowanego leczenia oraz metodach alternatywnych, możliwych powikłaniach, a kolejno odpowiada na pytania pacjenta. Kolejno uzyskiwana jest pisemna, świadoma zgoda pacjenta na proponowane leczenie.
  • Konsultacja anestezjologiczna – oceniony i zakwalifikowany przez ortopedę pacjent, który świadomie podpisał zgodę na operację, odbywa konsultację z anestezjologiem – tzw. wizytę premedykacyjną, w której ustalony zostaje rodzaj znieczulenia.
  • Przygotowanie do operacji – po dokonaniu oceny anestezjologicznej, następuje przygotowanie pacjenta do zabiegu, które obejmuje: umycie całego ciała mydłem dezynfekcyjnym, pozbycie się owłosienia z miejsca operowanego (okolice biodra, pachwiny, brzucha i uda), przebranie się w szpitalne ubranie do zabiegu, przyjęcie leku premedykującego (delikatnie uspokajającego przed znieczuleniem), dożylne podanie profilaktyki antybiotykowej oraz profilaktyczny przeciwzakrzepowy ucisk stopy, oraz goleni kończyny dolnej nieoperowanej bandażem elastycznym lub specjalną elastyczną pończochą.
  • Operacja – po odbyciu poprzednich etapów przegotowania do operacji pacjent transportowany jest ze swojego pokoju na salę operacyjną, gdzie następuje podanie znieczulenia. Zwykle stosuje się znieczulenie przewodowe: zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe. Pacjent nie czuje bólu operowanego miejsca podczas operacji, na prośbę pacjenta możliwy jest dodatkowo sen w trakcie zabiegu. W wybranych, pojedynczych przypadkach stosuje się znieczulenie ogólne.
  • Rehabilitacja i opieka pooperacyjna – rehabilitacja pod okiem fizjoterapeuty rozpoczyna się bardzo szybko, w tym samym dniu, w którym odbyty został zabieg. W trakcie pobytu w szpitalu prowadzone jest leczenie przeciwbólowe, usprawniające, profilaktyka przeciwzakrzepowa oraz zmieniane są opatrunki. Zoperowany pacjent wypisywany jest do domu dopiero wtedy, gdy znajduje się w stanie umożliwiającym samodzielną, prostą samoobsługę – z umiejętnościami poruszanie się, ubierania, wejścia i wyjścia z łóżka, korzystania z łazienki i toalety oraz umiejętności wchodzenia i schodzenia ze schodów.
  • Powrót do domu oraz stosowanie się do zaleceń pooperacyjnych – pacjent wymaga wsparcia osoby towarzyszącej, aby w bezpieczny sposób odbyć transport ze szpitala do domu. Po zabiegu nie wolno prowadzić auta przez około 3-6 tygodni.

Nakładka na sedes po operacji biodra – niezbędne akcesorium

Nakładka na sedes po operacji biodra to znaczne ułatwienie dla osoby, która obecnie ma problem z płynnym poruszaniem się i wykonywaniem podstawowych czynności życiowych, jak na przykład siadanie czy wstawanie. Standardowe muszle WC s bardzo niskie. Odpowiednia nakładka na sedes po operacji biodra podniesie w adekwatny do potrzeb wysokość toalety, tym samym ułatwi korzystanie z niej. Zbyt nisko osadzona muszla klozetowa nie tylko sprawia, że siadanie i wstawanie jest uciążliwe, ale również może powodować częstsze występowanie bólu, np. w przypadku problemów ze stawami kolanowymi, biodrowymi czy kręgosłupem. Nieprawidłowo dopasowana wysokość toalety zwiększa ryzyko upadku, natomiast nakładka na sedes po operacji biodra sprawia, że podstawowe czynności stają się o wiele łatwiejsze.