Czym zajmuje się trener mentalny?

Ostatnimi czasy w obrębie naszego kraju stwierdza się szersze zainteresowanie treningiem mentalnym. To coraz modniejsze pojęcie powinno znaczyć dla nas w pierwszej kolejności duży wysiłek umysłowy, będący wzbogaceniem treningu mięśniowego. Daje możliwość intensywnej pracy nad umysłowością i jej rozwijanie.

Trener mentalny podejmuje wyzwanie, by kształcić i pobudzać potencjał drzemiący w umyśle sportowca. Sprawność fizyczna zawodnika wcale nie musi oznaczać wygranej, ponieważ liczne przykłady z historii sportu wykazują, na ile istotne są silna motywacja i nastawienie psychiczne. Trening mentalny ma z założenia dodatnio wpływać na sytuacje szkoleniowe oraz startowe. Jego przedmiotem będzie przyswojenie przeświadczenia o wartości naturalnego potencjału i możliwości śledzenia swoich najdrobniejszych kroków. Trener mentalny wspiera swoich sportowców w pokonywaniu niepokojów, awersji i wszelkich ograniczeń. Właśnie w ten sposób pobudza do skutecznego wysiłku ruchowego polegającego na pracy nad dotychczasowymi słabościami.

Każdy trening jest zupełnie inny, ponieważ będzie uwzględniać oczekiwania konkretnego zawodnika. Dlatego też możemy rozróżnić kilka podtypów treningu mentalnego. Mimo to każdy musi opierać się o zestaw wydajnych metod strategicznych, które powstały na podstawie zawiłości psychologicznych człowieka. Trener mentalny to szczególnie znacząca funkcja, która w znaczącym stopniu przekłada się na właściwe nastawienie osoby poddanej treningowi. Ten tymczasem oddziałuje na całościową jakość treningu, która w następnej kolejności przełoży się na wyniki. Opiniodawcy oraz entuzjaści tematu jednogłośnie przyznają, że w dzisiejszych czasach najefektywniejszą metodą konkurencji jest strefa mentalna. To właśnie ona najczęściej przesądza o wszelkich efektach naszej pracy. Prognozuje się, że zawód trenera mentalnego zyska w kolejnych latach jeszcze bardziej znaczącą sławę.